ການຢັ້ງຢືນສາກົນ

ການຢັ້ງຢືນສາກົນ

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● ການຮັບຮອງຫ້ອງທົດລອງ ISO17025
● ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການວັດແທກ ISO10012
● ການຢັ້ງຢືນ KEMA
●ການຢັ້ງຢືນ UL
● ການຢັ້ງຢືນ STS & ສະມາຊິກ
● ການອະນຸມັດ MID B+D
● ການຢັ້ງຢືນ DLMS / COSEM
● PRIME Alliance
● ສະມາຊິກ G3 Alliance
● Wi SUN Alliance
● ລະດັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ CMMI 3
● ການຢັ້ງຢືນ RoHS

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)